วิริยะประกันภัยที่ให้คุณมากกว่าความคุ้มครอง ให้คุณสบายใจกับอะไหล่แท้
อู่มาตรฐานสูง และบริการที่รวดเร็ว

กรมธรรม์ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองมากที่สุด

กรมธรรม์ประเภท 2

ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1

กรมธรรม์ประเภท 3

ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประเภท 4

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์
ประเภท 5

แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

แผนประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

รถเก๋งกระบะ 4 ประตู
รถเก๋งกระบะ 4 ประตู
7,500 บาท
รถเก๋งกระบะ 4 ประตู
8,800 บาท
รถเก๋งกระบะ 4 ประตู
9,900 บาท
ทุนประกัน
100,000 บาท
200,000 บาท
300,000 บาท
แผนการซ่อม
ซ่อมอู่
ซ่อมอู่
ซ่อมอู่
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย
500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/คน
500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/คน
500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 บาท/คน
100,000 บาท
1,000,000 บาท/คน
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
100,000 บาท
200,000 บาท
300,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ 1 คนผู้โดยสาร 5 คน)
50,000 บาท/คน
50,000 บาท/คน
50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ขับขี่ 1 คนผู้โดยสาร 5 คน)
50,000 บาท/คน
50,000 บาท/คน
50,000 บาท/คน
ประกันตนผู้ขับขี่
200,000 บาท/ครั้ง
200,000 บาท/ครั้ง
200,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตัวรถเอาประกันภัย
ความเสียหายรถชนรถ *
100,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท

หมายเหตุ จากอุบัติที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื่อเช่น น้ำมัน ก๊าช หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

รถกระบะ 2 ประตู (ไม่เกิน 3 ตัน)
รถกระบะ 2 ประตู
(ไม่เกิน 3 ตัน)
7,500 บาท
รถกระบะ 2 ประตู
(ไม่เกิน 3 ตัน)
8,800 บาท
รถกระบะ 2 ประตู
(ไม่เกิน 3 ตัน)
9,900 บาท
ทุนประกัน
100,000 บาท
200,000 บาท
300,000 บาท
แผนการซ่อม
ซ่อมอู่
ซ่อมอู่
ซ่อมอู่
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย
500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/คน
500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/คน
500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 บาท/คน
100,000 บาท
1,000,000 บาท/คน
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
100,000 บาท
200,000 บาท
300,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ 1 คนผู้โดยสาร 5 คน)
50,000 บาท/คน
50,000 บาท/คน
50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ขับขี่ 1 คนผู้โดยสาร 5 คน)
50,000 บาท/คน
50,000 บาท/คน
50,000 บาท/คน
ประกันตนผู้ขับขี่
200,000 บาท/ครั้ง
200,000 บาท/ครั้ง
200,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตัวรถเอาประกันภัย
ความเสียหายรถชนรถ *
100,000 บาท
200,000 บาท
300,000 บาท

หมายเหตุ จากอุบัติที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื่อเช่น น้ำมัน ก๊าช หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

วิริยะประกันภัย

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบการธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์เป็นประกันภัยที่มีบริการด้านประกันภัยครบทุกด้านที่ประกันวินาศภัยและเริ่มให้บริการธุรกิจด้านการประกันภัยด้วยการจดทะเบียน 5ล้านบาท ที่มีจุดเริ่มต้นให้บริการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยขนส่งทางทะเล การประกันวินาศภัยเป็นบริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยยาวนานถึง 73 ปี และมีระบบในการทำงานอย่างโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มุ่งมั่นทำหน้าที่กระจายความเสี่ยง บริการธุรกิจด้านการประกันภัยกับคนในสังคมและนึกถึงประโยคของทุกฝ่าย ซึ่งมีนโยบายก็คือ เป็นธรรมคือนโยบาย บริษัทวิริยะประกันภัย ทำให้บริษัทก้าวหน้ามีแนวทางสู่ความสำเร็จด้วยธุรกิจพื้นฐาน ของจริยธรรมและคุณธรรม มีคุณภาพด้านการบริหารองค์ที่ดีเลิศและคุณภาพในการบริการลูกค้าที่เยี่ยมยอดและประทับใจ ด้วยความมีชื่อเสียงเป็นบริษัทที่โดดเด่น ได้รับรางวัลมากมาย ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นบริษัทประกันภัย อันดับ 1 มาโดยตลอด  และบริการประกันภัยของวิริยะประกันภัย บริการทุกความเข้าใจอย่างแท้จริงซึ่งมีประสบการณ์เรื่องประกันภัยอย่างหลากหลายและคุ้มค่า มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของวิริยะประกันภัยคือบริษัทวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม และมีพันธกิจ ให้บริการที่สร้างความอบอุ่น และความพอใจจากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศโดยกระบวนการทำงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมโดยทีมงาน ที่มีจรรยาบรรณเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ นอกจากนี้บริษัทวิริยะประกันภัย อย่างมุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนา สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมโดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน กิจกรรมในการฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ณ ปัจจุบัน บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีบริษัทที่อยู่ในเครือมากมายและเป็นบริษัทตอนต้นที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยเฉพาะเรื่องประกันรถยนต์

ทำไมต้องซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ กับวิริยะประกันภัย ?

วิริยะประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย คุ้มค่า คุ้มครองและครอบคลุมทุกความต้องการตอบสนองทุกการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น ด้วยบริการที่หลากหลายของวิริยะประกันภัย มีบริการ 0 ซ่อมมาตรฐาน ในโครงการมากกว่า 535 แห่งทั่วประเทศไทย บริการศูนย์แจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง  มีบริการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนที่มีมากที่สุดครอบคลุมทั่วปประเทศไทย และให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนจะมีประสานงานให้ความช่วยเหลือเหตุรถเสียฉุกเฉิน ประสานงานรถยกทำให้เราอุ่นใจและง่วงด้วยความช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าหากว่าเราจะไม่เข้าใจในระบบและเงื่อนไขประกันภัยวิริยะประกันภัยให้คำแนะนำแก่ลูกค้าถามตอบได้ทุกความสงสัย อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าวิริยะประกันภัยเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงด้านการเงิน มีฐานลูกค้ามาก ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในบริการค่อนข้างมาก เจ้าหน้าที่ประกันติดต่อง่าย ทำเรื่องเคลมง่าย เคลมเร็ว ไม่จุกจิก ศูนย์ซ่อมมาตรฐานได้คุณภาพ อะไหล่แท้ และยังมีรถยนต์ให้ใช้ฟรีระหว่างซ่อมด้วย ด้วยบริการที่หลากหลายเบี้ยประกันในราคาที่จับต้องได้และครอบคลุมของบริษัทวิริยะประกันภัย จึงทำให้ผู้คนหันมากซื้อปประกันรถยนต์กับวิระยะประกันภัยและครองใจมาโดยตลอด ซื้อง่าย เบิกเคลมเร็ว ทันใจทั่วไทยจริงๆ

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ 2+ จากวิริยะประกันภัย

ให้ความคุ้มครอง รถชน รถหาย รถไฟไหม้ สามารถซ่อมรถได้ ทั้งคู่กรณีๆและรถของเราได้เลย และยังครอบคลุมถึงกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ ในการนำรถเข้าไปซ้อม แต่มีเงื่อนไขคือต้องเป็นกรณีรถชนรถเท่านั้น ถอยชนเสา โดนหินกระจกแตก เคลมไม่ได้ และต้องมีคู่กรณี ถ้าชนแล้วหนีไม่ทราบคู่กรณีเคลนไม่ได้ ความคุ้มครอง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 500,000 บาท ต่อคน หรือ 10,000,000 บาทต่อครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1 ล้านบาท ต่อครั้ง แต่ถ้ารถหายหรือไฟไหม้ จะคุ้มครอง ตั้งแต่ 100,000 ถึง 300,000 บาทต่อครั้งแต่จะเป็นตามแผนที่ซื้อเอาไว้ ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ที่มีผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5คน จะได้ถึง 50,000บาทต่อคน แต่ประกันตัวผู้ขับขี่จะได้ความคุ้มครองถึง200,000 บาท ต่อคน และความคุ้มครองตัวรถ ความเสียหายรถชนรถ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 ถึง 300,000 บาท ต่อครั้ง และตามแผนที่ซื้อเท่านั้น

วิริยะประกันภัย ประกันรถยนต์ 2+

ในการทำประกันรถยนต์เราอาจจะมองข้ามหลายๆเรื่องไปโดยบางทีเรื่องที่หลายคนมองข้ามก็อาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีความจำเป็นอยู่มากมาย เราไม่ควรมองว่าการซื้อประกันรถยนต์เป็นเรื่องทางภาระที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับเราเพราะสิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือเรามักจะพบเห็นคนที่ประสบอุบัติเหตุมากมายบนถนนหนทาง ดังนั้นหากเราสามารถป้องกันหรือวางแผนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สำหรับตัวเราเองเป็นอย่างมาก บางคนอาจจะมองหาประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆที่ดีๆปัจจุบันเราสามารถจำแนกประเภทของประกันภัยรถยนต์ได้ตามการจัดลำดับชั้นของการประกันเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ทำประกันได้อย่างครอบคลุม โดยประกันรถยนต์แต่ละประเภท มีความคุ้มครองที่ต่างกัน โดยความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ 2+ ของบริษัทวิระยะประกันภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่าง ระยะเวลา ประกันภัย รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง สามารถบุคคลภายนอก คุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิตร่างกาย ตัวรถเอาประกันภัย สูญหายไป รถชนรถ จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน, ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง, รถไฟ, รถราง และเอกสารแนบท้าย จากคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล และประกันตัวผู้ขับขี่ โดยประเภท2+ ไม่จำกัดอายุรถยนต์ แต่จะมียกเว้น รถSPORT CAR และ SUPER CAR แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทกำหนดด้วย ในกรณีเสียหายสิ้นเชิงบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีที่ทุนประกันภัยที่ระบุไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบริษัทของรถยนต์  ความเสียหายต่อร่างกายและชีวิตบริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิตนั้นทำให้ขาดคนดูแลอุปการะตามกฎหมายบริษัทจะชดใช้สินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน ด้วยการที่จ่ายเบี้ยต่ำและได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าบริษัทวิริยะประกันภัยจึงเป็นที่นิยมมากในลำดับต้นๆเลย