คุ้มครอง ชน หาย ไฟไหม้ ครบ

ให้ความคุ้มครองรถยนต์คู่ใจที่คุณรักจากอุบัติเหตุและการโจรกรรม

MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยรถยนต์

      MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยกำลังจะพาเราก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยไปพร้อมกัน โดยการพัฒนาทุกๆด้านของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมุ่งมั่นที่จะให้บริการมากกว่าความคาดหวังของลูกค้าโดยมองถึงความสัมพันธ์ที่ดีระยะยาวเด้นที่จะทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น ให้ลูกค้าทุกๆคนสามารถปรึกษาในเรื่องของประกันภัยได้ในทุกเมื่อและทุกเวลาที่คุณต้องการ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยจะทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อลูกค้าซื้อประกันภันไปแล้วสามารถปกป้องความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและสบายใจ ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลกับความต้องการของแผนประกันภัยที่มองหา และMSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยจะพาเราก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้เราได้มีความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจในแบบที่ต้องการ อย่างอุ่นใจ

แผนประกันภัย MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยรถยนต์

จะเหมาะสำหรับคนที่มีรถใหม่ หรือมือใหม่หัดขับ และรถที่ใช้งานบ่อย และความคุ้มครองที่จะได้รับจะมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อมาจะคุ้มครองเรื่องรถยนต์คันเอาประกันภัยอย่างเช่นหากเกิดความเสียหายต่อรถยนต์พร้อมกับความเสียหายส่วนแรกแต่จะขึ้นอยู่กับการเอกแผลประกันด้วยวงเงินตามที่ระบุในหน้าตาราง รถยนต์สูญหายบ้างรถยนต์เสียหายจากไฟไหม้บ้างและรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วมก็จะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันและเรื่องที่จะคุ้มครองอีกก็คือความคุ้มครองเพิ่มเติมจะเป็นในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ เป็นต้น ประกันภัยรถยนต์ขับดี ชั้น 1จะมีฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทยและจะไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกันด้วยนะ

เพื่อเป็นควบคุมค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือนได้ด้วยตนเอง คนที่ต้องการเซฟเงินอยู่สามารถเลือกประกันชั้นนี้ได้เลยความคุ้มครองจะได้รับคล้ายกับประกันภัยรถยนต์ขับดี ชั้น 1 เลย และความคุ้มครองที่จะได้รับก็คือความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมี2ส่วนคือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อมาจะคุ้มครองเรื่องรถยนต์คันเอาประกันภัยเช่นความเสียหายต่อรถยนต์ หรือความเสียหายส่วนแรกแต่จะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกด้วยนะ และคุ้มครองรถยนต์สูญหายใน กรณีประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+จะได้เฉพาะสูญหายทั้งคันเท่านั้นนะ รถยนต์เสียหายจากไฟไหม้ก็คุ้มครองและรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วมก็ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน จะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมที่จะได้รับก็คือ อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลและประกันตัวผู้ขับขี่ ประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+จะไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, Chevrolet, รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า หรือแปลงสภาพ รถกระบะที่มีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะเช็คให้ดีๆก่อนจะเลือกแผนประกันนี้นะ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (Safe Guard 2+)จะมีอยู่ 2 แผนก็คือ MSIG Safe Duard (Standard)และ MSIG Safe Duard(Mini) แผลประกันภัย MSIG Safe Duard (Standard)จะได้รับความคุ้มครองคือ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเช่นชีวิตร่างกาย วงเงินที่จะได้รับความคุ้มครอง500,000 บาทต่อคนถึง10,000,000 บาทต่อครั้ง และความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก วงเงินคุ้มครองที่จะได้รับ 1,000,000 บาทต่อครั้ง  ต่อไปจะเป็น ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม จากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล 5ที่นั่ง วงเงินคุ้มครองที่จะได้รับ 100,000บาทต่อคน และความคุ้มครองค่าประกันตัวของผู้ขับขี่หากทำผิดจะได้รับวงเงินคุ้มครอง300,000 บาทต่อครั้ง  แผลประกันภัย MSIG Safe Duard (Mini)จะได้รับความคุ้มครองคือ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเช่นชีวิตร่างกาย วงเงินที่จะได้รับความคุ้มครอง500,000 บาทต่อคนถึง10,000,000 บาทต่อครั้ง และความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก วงเงินคุ้มครองที่จะได้รับ 1,000,000 บาทต่อครั้ง  ต่อไปจะเป็น ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม จากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล 5ที่นั่ง วงเงินคุ้มครองที่จะได้รับ 50,000บาทต่อคน และความคุ้มครองสุดท้ายจะเป็น ความคุ้มครองค่าประกันตัวของผู้ขับขี่หากทำผิดจะได้รับวงเงินคุ้มครอง300,000 บาทต่อครั้ง  แผนประกันภัยนี้จะมีค่าเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมาก เหมาะสำหรับคนที่ ต้องการประหยัดเงินแต่ต้องการความคุ้มครองครอบคลุม

จะได้เบี้ยประกันภัยในราคาที่ประหยัดและถูกลงเลือกได้ทั้งมีความเสียหายส่วนแรก และไม่มีความเสียหายส่วนแรกเหมาะสมกับคนขับรถเก่ง รถกระบะ ที่ต้องการประหยัดเงินแต่ต้องการความคุ้มครองครอบคลุมจะได้รับความคุ้มครองก็คือความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเช่นชีวิตร่างกาย วงเงินที่จะได้รับความคุ้มครอง500,000 บาทต่อคนแต่จะไม่เกิน10,000,000 บาทต่อครั้ง และความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก วงเงินคุ้มครองที่จะได้รับ 1,000,000 บาทต่อครั้ง  ต่อไปจะเป็น ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม จากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล 5ที่นั่ง วงเงินคุ้มครองที่จะได้รับ 50,000บาทต่อคน และความคุ้มครองสุดท้ายจะเป็น ความคุ้มครองค่าประกันตัวของผู้ขับขี่หากทำผิดจะได้รับวงเงินคุ้มครอง200,000 บาทต่อครั้ง

ขั้นตอนในการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์

1. เลือกแผนประกันภัย
แผนประกันที่ 1, 2 ,3 แล้วกรอกข้อมูลรถยนต์ของเราลงไปอย่างเช่น
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวส่วนตัวของเราลงไป
3 .ยืนยันความถูกต้อง

การยืนยันความถูกต้องบริษัทแสดงความคุ้มครองและเบี้ยให้ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบอีเมล์ส่งกรมธรรม์และเลือกวิธีการชำระมันที่เราสะดวก

4. ชำระเงินพร้อมกับกรอกข้อมูล

.ขึ้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนการชำระเงินพร้อมกับกรอกข้อมูลบัตรเครดิต ลูกค้าได้รับ OTP เสร็จสิ้นชำระงินสมบูรณ์ ลูกค้ารอรับกรมธรรม์ได้เลย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารทั้งหมดส่งไปรษณีย์มาที่ จะเป็นฝ่ายสินไหม ประกันภัยรถยนต์ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือเราสามารถแสกนเอกสาร และส่งอีเมล์ หรือส่งแฟกซ์ ได้เลยโทรสาร: 0 2716 6615

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

กรณีรถประกัน

กรณีรถคู่กรณี

การเรียกร้องค่าซ่อมรถ

การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล/ค่าอนามัย

การเรียกร้องค่าปลงศพ

การเรียกร้องค่ายกรถ

การเรียกร้องกรณีทรัพย์สินเสียหายของคู่กรณี

การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถของคู่กรณี

MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยรถยนต์ที่สุดของความคงครอง

มีประกันภัยรถยนต์ที่มีหลากหลาย แผนประกันภัยให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ขับดี ชั้น 1 ,ประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+ ,ประกันรถยนต์ 2+ (Safe Guard 2+) ,ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ,ประกันรถยนต์ 3+ (Safe Guard 3+) ,ประกันภัยรถยนต์ 3+ (Safe Guard Easy) ,ประกันภัยรถยนต์ 3+ (Safe Guard 30D) ,ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, และประกันภัยเสริมรถยนต์ Add-on แต่ละแผนของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยรถยนต์ มีทุนประกันให้เราเลือกซื้อได้หลากหลาย เราจะได้รับความคุ้มค่าและราคาที่ประหยัดและถูก คุ้มค่าในการ ซื้อบริการ ในส่วนของเรื่องความคุ้มครองก็ครอบคลุม และวงเงิน ในความคุ้มครองก็สูงมากพอ อย่างเช่น ให้ความคุ้มครองรถเสียหาย รถถูกขโมย และไฟไหม้สูงสุด 300,000 บาท วงเงินคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 10 ล้านบาทต่อครั้ง และค่ารักษาพยาบาลก็ให้วงเงินคุ้มครองถึง100,000 บาท ความคุ้มครองที่ได้ทั้งคุ้มครองรถยนต์และคุ้มครองชีวิต ของตัวเราเองและคู่กรณี ในเรื่องของการให้บริการ มีบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24ชั่วโมง มีการอำนวยความสะดวกที่รวดเร็วจัดส่งพนักงาน ให้ไปถึงที่เกิดเหตุภายในระยะเวลา30นาทีเท่านั้น มีอู่ซ่อมรถแหละการให้บริการเป็นอย่างดี และที่สำคัญยังมีการจัดโปรโมชั่น ค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง เยอะแยะมากมาย สามารถติดตามดูทางเพจหรือเว็ปไซต์ได้เลย ที่สุดของความคุ้มครองและบริการที่ดี MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยรถยนต์ คือที่สุดของการพัฒนา ราคา และความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์